Migrationonline.cz

The website for critical discussion about migration in Central and Eastern Europe.

Slovinsko

Země střední a východní Evropy - migrace

Slovinsko je převážně imigrační zemí a to zejména pro migranty ze států bývalé Jugoslávie.

Dlouhodobě převažovala krátkodobá pracovní migrace, a to zejména muži zaměstnáváni ve stavebnictví a průmyslu. S nástupem ekonomické krize nicméně Slovinsko výrazně zpřísnilo přístup migrantů na trh práce. Podle oficiálních statistik tvořili v roce 2011 migranti 4% celkového počtu obyvatel země.

V roce 2008 přijalo Slovinsko Nařízení o integraci cizinců, s cílem systematicky podporovat integraci migrantů. V roce 2010 pak vznikla Koncepce ekonomické migrace 2010 – 2020, které se zaměřuje primárně na migranty na vysoce kvalifikovaných pozicích. Přehled vývoje v oblasti migrace v Slovinsku v letech 2009-2012 je dostupný zde.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
...up ▲