A specialised website of the Multicultural Centre Prague for critical discussion about migration in Central and Eastern Europe. It maps migration reality, research and policy, offers a range of articles, interviews and reports and promotes debate among experts, public administrators, NGOs and the wider public.

MigrationOnline.czLinksEvents › NGO Market

NGO Market

Zveme vás na NGO Market, největší veletrh neziskových organizací ve střední a východní Evropě pořádaný Nadací Forum 2000. NGO Market je místem, kde se setkávají neziskové organizace a všichni, kteří se zajímají o společnost a svět, ve kterém žijí. Akce se koná 11. 4. ve Fóru Karlín v Praze. 

///English version follows///

NGO Market, největší veletrh neziskových organizací ve střední a východní Evropě pořádaný Nadací Forum 2000, je místem, kde se setkávají neziskové organizace a všichni, kteří se zajímají o společnost a svět, ve kterém žijí.

Pro veřejnost je vstup již tradičně zdarma.

Tato jedinečná jednodenní akce se od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje co do svého rozsahu i záběru. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají v rámci něj možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.

Letošní ročník ponese název "Příběhy občanské společnosti". Veletrh nabídne návštěvníkům bohatý doprovodný program plný workshopů, seminářů a praktických ukázek z činnosti neziskovek, včetně celodenního zábavného i vzdělávacího programu pro děti. Garantem odborného programu je Nadace Neziskovky.cz .

Registrace neziskových organizací jsou již uzavřeny pro naplnění výstavních míst. V případě zájmu o užší zapojení ve formě finančního nebo produktového partnerství nás neváhejte kontaktovat na ngomarket@forum2000.cz .

Těšíme se s Vámi na viděnou 11. dubna 2018 ve Forum Karlín.

_____

NGO Market, the largest trade fair of non-profit organizations in Central and Eastern Europe, which is organized by the Forum 2000 Foundation, is a place that gathers non-profit organizations and all those who are interested in society and the world we live in.

The entry for public is traditionally free of charge.

This unique one-day event has been expanding ever since its establishment in 2000, both in size and in scope. Various NGOs active in education, volunteering, human rights, environmental issues, or other areas have the opportunity to present their projects to the general public, to build new partnerships, to attract and reach sponsors or volunteers, and to acquire new knowledge needed to successfully run their organizations.

This year´s title is "The Stories of Civil Society". The trade fair offers visitors a rich accompanying program full of workshops, seminars and practical demonstrations of NGO daily activities, including a full-day entertaining and educational program for children. The Neziskovky.cz Foundation is the guarantor of the professional part of the program.

The registrations are already closed. In case you are interested to engage in NGO Market in the form of a financial or product internship, do not hesitate to contact us at ngomarket@forum2000.cz .

We look forward to seeing you on April 11, 2018 in Forum Karlin.

date: 11.4.2018 11:00 - 19:00
place: Fórum Karlín, Pernerova 51, 186 00 Praha
organised by: Fórum 2000


...up▲   

Contacts

Multicultural Centre Prague
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: migraceonline@mkc.cz

We recommendSponzors

Partners

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect