Migrationonline.cz

The website for critical discussion about migration in Central and Eastern Europe.
homeLinksEvents

Anglický jazykový klub / English language club

Chcete si osvěžit angličtinu a konverzovat na různá témata pod vedením zahraniční lektorky? Pokud jste na středně pokročilé úrovni, přijďte na jazykový klub IC Praha, Setkání se konají každé pondělí v Integračním centru Praha - Žitná 51, Praha 1, v přízemí vlevo (zvonek "komunitní místnost").

***

Would you like to practice your English and discuss interesting topics under the supervision of a foreign lecturer? Come join ICP's language club! The club takes place every Monday at Integration Centre Prague – Žitná 51, Praha 1, ground floor on the left (ring the bell labelled “Komunitní místnost”).

Návštěva klubu je zcela zdarma.

Kdo vede klub?
Kurz vede naše dobrovolnice z řad cizinců.

Kdo jsme?
Integrační centrum Praha je nezisková organizace založená Magistrátem hl. m. Prahy. Pomáháme cizincům začlenit se do života v české společnosti.

///
EN:


How much does it cost?
The club is free of charge.

Who teaches the club?
The club is led by one of our foreign volunteers.

Who are we?
ICP (Integration Centre Prague) is an NGO founded by the Municipality of Prague which helps foreigners integrate into the Czech society.

date:14. ledna 2019 (pondělí) 18:15 - 24. června 2019 (pondělí) 19:30
place:Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
organised by:Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
There are no events for this month.
...up ▲