Migrationonline.cz

The website for critical discussion about migration in Central and Eastern Europe.

Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce v ČR se zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharska a Rumunska

...up ▲