A specialised website of the Multicultural Centre Prague for critical discussion about migration in Central and Eastern Europe. It maps migration reality, research and policy, offers a range of articles, interviews and reports and promotes debate among experts, public administrators, NGOs and the wider public.

MigrationOnline.czLinksEvents › Farma v jeskyni: Útočiště

Farma v jeskyni: Útočiště

Světová premiéra nové inscenace ÚTOČIŠTĚ proběhne v rámci festivalu TANEC PRAHA v novém multifunkčním sále DOX+.

***

The world premiere of a new play REFUGE will happen within the TANEC PRAHA festival in a new multifunctional hall DOX+.

Vydávají se na cestu. Ze strachu. Bez záruk. Cesty tří lidí se protnou na útěku. Poutáni k sobě navzájem překonávají území úzkosti, odvahy, selhávání a soucitu. Hledají útočiště ve světě, který o ně nestojí. Když není kam se vrátit, zbývá jen procitnout. Představení se inspirovalo rozhovory s komunitou mladých lidí, žijících v Londýně, kteří na útěku prožili hraniční životní situace.

Scénická kompozice balancuje na pomezí fyzického divadla a koncertu v podání sedmi výjimečných hudebních a tanečních performerů.

Vytvořili: Andrej Petrovič, Rin Kin, Minh - Hieu Nguyen, Hana Varadzinová, Viliam Dočolomanský. Koncept, režie, choreografie: Viliam Dočolomanský.

Představení je věnované našim přátelům z Tibetu.

PREMIÉRA:
4. června 2018, 20 h

REPRÍZY:
5. června 2018, 19 h
6. června 2018, 19 h

Víc informací o představení najdete na ➡️ https://www.dox.cz/cs/specialni-programy/farma-v-jeskyni-utociste.

***

The world premiere of a new play REFUGE will happen within the TANEC PRAHA festival in a new multifunctional hall DOX+.

They set off on a journey. From fear. With no guarantees. The paths of three people intersect. Connected to each other, they overcome a region of anxiety, courage, failure and compassion. They seek shelter in an indifferent world. When there is nowhere to return to, all that is left is to be awakened. The performance was inspired by interviews with a community of young people living in London who while on the run experienced a limit situation.

A stage composition balanced on the border between physical theatre and concert featuring seven exceptional musical and dance performers.

Created by: Andrej Petrovič, Rin Kin, Minh - Hieu Nguyen, Hana Varadzinová, Viliam Dočolomanský. Concept, director, choreographer: Viliam Dočolomanský.

The performance is dedicated to our friends from Tibet.

PREMIERE:
4th June 2018, 8 pm

REPRISE:
5th June 2018, 7 pm
6th June 2018, 7 pm

Find out more about the play at ➡️ https://www.dox.cz/en/special-programs/farm-in-the-cave-refuge.

 

date: 4.6.2018 20:00 - 22:00
place: DOX, Poupětova 1, 170 00 Praha
organised by: TANEC PRAHA, Farma v jeskyni, DOX


...up▲   

Contacts

Multicultural Centre Prague
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: migraceonline@mkc.cz

We recommendSponzors

Partners

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect